aaa

Zajęcia adaptacyjne odwołane.

Szanowni Państwo.
W związku z tymczasowym zawieszeniem działalności przedszkola spowodowanym stanem epidemii COVID-19, zajęcia adaptacyjne dla kandydatów do przedszkola i żobka zostają ODWOŁANE.

O nowym terminie będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz profilu FACEBOOK.


Obwieszczenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI w Tychach nr 5/2019-2020.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn.20.03.2020r. przedszkole i żłobek będzie nieczynne do odwołania.

W związku z powyższym decyzją organu prowadzącego przedszkole i żłobek, informuję co następuje:

1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wychowawcy będą systematycznie umieszczać materiały dydaktyczne za pośrednictwem grup zamkniętych na Facebook. Rodzice, którzy nie posiadają profilu Facebook, zobowiązani są do podania aktualnego adresu e-mail, tak by wychowawcy mogli przesyłać te materiały drogą mailową, by zapewnić ciągłość realizacji zadań dydaktycznych przedszkola.

2. Z uwagi na trudną sytuację, w której znaleźliśmy się wszyscy decyzją organu prowadzącego przedszkole czesne na czas zawieszenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych za miesiąc marzec zostaje obniżone o 50%, a opłata za żywienie naliczona zgodnie z obecnościami dzieci do dn.13.03.2020r. Informacja na temat kwot do zapłaty zostanie Państwu przesłana drogą elektroniczną.

Sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy jest trudna. Dla nas wszystkich to nowe doświadczenie i musimy się z nim zmierzyć.

Dyrektor
Anna Klimsiak-Chcech


Obwieszczenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI w Tychach nr 4/2019-2020.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn.20.03.2020r. przedszkole i żłobek będzie nieczynne do dnia 10 kwietnia 2020r.

W związku z powyższym decyzją organu prowadzącego przedszkole i żłobek, informuję co następuje:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy będą systematycznie umieszczać materiały dydaktyczne za pośrednictwem grup zamkniętych na Facebook.

Rodzice, którzy nie posiadają profilu Facebook, zobowiązani są do podania aktualnego adresu e-mail, tak by wychowawcy mogli przesyłać te materiały drogą mailową, by zapewnić ciągłość realizacji zadań dydaktycznych przedszkola.

Dyrektor
Anna Klimsiak-Chcech


Obwieszczenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI w Tychach nr 3/2019-2020.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn.11.03.2020r. w dniach 12 i 13 marca 2020r. w przedszkolu będzie pełniony dyżur (dla dzieci rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki nad dziećmi).

Z dniem 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. przedszkole będzie nieczynne.

Prosimy NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

Właściciele i Dyrekcja
Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI


MALUCH+ 2020 Moduł 4.

Z przyjemnością informujemy o zakwalifikowaniu się naszego oddziału żłobkowego Smyki do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2020 Moduł 4".

O szczegółach z tym związanych będziemy Państwa informować na bieżąco.


Zalecenia Inspektora Sanitarnego w związku z zakażeniem Koronawirusem.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dot. sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 ...więcej >>>


Zajęcia adaptacyjne.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia adaptacyjne dla przyszłych SMYKÓW.

21.04.2020 godz. 16.30 - zajęcia w przedszkolu.
22.04.2020 godz. 16.30 - zajęcia w żłobku.


WYNIKI KONKUSU „My favourite winter song”.

Dnia 04.02.2020 w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Smyki” w Tychach odbyło się posiedzenie jury w składzie:
- Anna Klimsiak-Czech - Dyrektor,
- Aleksandra Żogała - nauczyciel języka angielskiego,
- Agnieszka Barczyk-Seweryn - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

W konkursie wzięło udział 8 zespołów. Decyzją jury:
Pierwsze Miejsce – Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe Sport-Art, Tychy.
Drugie Miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Frajda”, Tychy.
Trzecie Miejsce – Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach.

Wyróżnienie otrzymały:
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty”, Warszawa Wesoła.
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Tychy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W sprawie przyjazdu zwycięskich zespołów skontaktujemy się telefonicznie.


UWAGA! Zmiany opłat czesnego za przedszkole i żłobek.

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w kraju (wzrost cen energii, ciepła, kosztów pracowniczych) z dniem 1 stycznia 2020r. ulega zmianie miesięczna kwota czesnego za przedszkole o 30 zł oraz miesięczna kwota czesnego za żłobek o 50 zł.

Od stycznia 2020r. opłata czesnego wynosić będzie:
- za żłobek 400 zł
- za przedszkole 420 zł

Zmiany wchodzą zgodnie z zapisami w umowie o świadczenia usług przedszkola § 4 pkt 3 oraz usług żłobka § 4 pkt 1.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisem § 4 pkt 4 w/w umów "W przypadku niezaakceptowania zmian wysokości kosztów lub świadczeń Rodzic ma prawo na 7 dni przed ich wprowadzeniem odstąpić od umowy o korzystanie z usług przedszkola i żłobka".


Harmonogram dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Informujemy, że przedszkole będzie nieczynne w następujących dniach w roku szkolnym 2019/2020:

24 grudnia 2019 - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
31 grudnia 2019 - Sylwester
12 czerwca 2020 - dzień po Bożym Ciele
25-28 sierpnia 2020 - przerwa remontowo-techniczna


Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

Szanowni Państwo,
ogłaszamy zapisy dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2019/2020.

W cenie czesnego:
- 5 x w tygodniu język angielski,
- 2 x w tygodniu język niemiecki,
- 1 x w tygodniu NATIVE SPEAKER,
- opieka logopedyczna,
- anglorytmika,
- konsultacje z psychologiem,
- cykliczne spektakle teatralne,
- comiesięczne spotkania z panią Gamą organizowane przez Filharmonię Śląską.

Promujemy zdrowy styl życia - współpraca z fundacją jemyeko.pl.
Dysponujemy nowoczesną, własną kuchnią - wydajemy 4 posiłki dziennie (respektujemy indywidualne diety).
Rozwijamy talenty, kreatywne myślenie, sprawność fizyczną naszych przedszkolaków (patrz - oferta zajęć dodatkowych).
Nasze przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od 6:30 do 17:30 przez cały rok bez przerw w czasie ferii zimowych i wakacji.
Sale, w których przebywają dzieci sa monitorowane.

Proponujemy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, w której znaleźć można:
- treningi piłki nożnej,
- aikido,
- karate, 
- basen,
- taniec nowoczesny,
- sensoplastyka,
- Przedszkoliada.

Opłata stała wynosi 420 zł miesięcznie.
Wyżywienie 10 zł dziennie.
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW.


Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców/opiekunów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

8:00 - 15:00

Wtorek

9:30 - 16:30

Środa

8:00 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

8:00 - 15:00

*możliwy również kontakt telefoniczny i ustalenie spotkania w innym terminie.

 

 

 

 


Warunek przyjęcia do Przedszkola:

Szanowni Państwo, warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola we wrześniu jest posiadanie:
• aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
• trzech, aktualnych wyników badań kału dziecka na obecność pasożytów,
• obuwia zmiennego (przeciwpoślizgowego).
Rodzice dzieci leżakujących dodatkowo dostarczają:
• podpisaną pościel (prześcieradło z gumką oraz pościel z łóżeczka, jasiek),
• ubranka na przebranie w razie "niespodzianki" (majteczki, koszulka, spodenki, skarpetki...)

Informacje dotyczą wszystkich dzieci, również tych, które będą uczęszczać do przedszkola kolejny rok.

Ważne! Bardzo prosimy o rozważne potraktowanie propozycji wykonania badań na pasożyty. Wymagamy tego jedynie ze względu na dobro dzieci. Często "uchwycenie" problemu w zarodku pozwala uniknąć epidemii bądź poważnych komplikacji zdrowotnych dziecka.


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych Smyki s.c. Katarzyna Nowicka, Agnieszka Borzęcka ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy, tel. (32) 322 04 79 przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pani/Pana lub dziecka.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1, lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
4)Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą:
- Urząd Miasta w Tychach,
- Kuratorium Oświaty,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
8) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


SMYKI W PROJEKCIE „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”

Od września SMYKI uczestniczą w projekcie „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”. Polega on m.in. na organizacji dostaw warzyw i owoców prosto od rolników ekologicznych (z certyfikatami) po przystępnych, zakontraktowanych cenach.

W ramach projektu prowadzone są również nieodpłatnie rozmaite działania edukacyjne dla pracowników przedszkoli i dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania. O projekcie pisał m.in. Biokurier.pl i „Gazeta Wyborcza”... więcej >>>