aaa

Między przedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w 1 edycji między przedszkolnego konkursu Piosenki Angielskiej organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"
My favorite Winter song!

Na zgłoszenia czekamy od 01.01.2020r do 31.01.2020r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 01.02.2020r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie >>>


UWAGA! Zmiany opłat czesnego za przedszkole i żłobek.

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w kraju (wzrost cen energii, ciepła, kosztów pracowniczych) z dniem 1 stycznia 2020r. ulega zmianie miesięczna kwota czesnego za przedszkole o 30 zł oraz miesięczna kwota czesnego za żłobek o 50 zł.

Od stycznia 2020r. opłata czesnego wynosić będzie:
- za żłobek 400 zł
- za przedszkole 420 zł

Zmiany wchodzą zgodnie z zapisami w umowie o świadczenia usług przedszkola § 4 pkt 3 oraz usług żłobka § 4 pkt 1.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisem § 4 pkt 4 w/w umów "W przypadku niezaakceptowania zmian wysokości kosztów lub świadczeń Rodzic ma prawo na 7 dni przed ich wprowadzeniem odstąpić od umowy o korzystanie z usług przedszkola i żłobka".


Harmonogram dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Informujemy, że przedszkole będzie nieczynne w następujących dniach w roku szkolnym 2019/2020:

24 grudnia 2019 - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
31 grudnia 2019 - Sylwester
12 czerwca 2020 - dzień po Bożym Ciele
25-28 sierpnia 2020 - przerwa remontowo-techniczna


Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

Szanowni Państwo,
ogłaszamy zapisy dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2019/2020.

W cenie czesnego:
- 5 x w tygodniu język angielski,
- 2 x w tygodniu język niemiecki,
- 1 x w tygodniu NATIVE SPEAKER,
- opieka logopedyczna,
- anglorytmika,
- konsultacje z psychologiem,
- cykliczne spektakle teatralne,
- comiesięczne spotkania z panią Gamą organizowane przez Filharmonię Śląską.

Promujemy zdrowy styl życia - współpraca z fundacją jemyeko.pl.
Dysponujemy nowoczesną, własną kuchnią - wydajemy 4 posiłki dziennie (respektujemy indywidualne diety).
Rozwijamy talenty, kreatywne myślenie, sprawność fizyczną naszych przedszkolaków (patrz - oferta zajęć dodatkowych).
Nasze przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od 6:30 do 17:30 przez cały rok bez przerw w czasie ferii zimowych i wakacji.
Sale, w których przebywają dzieci sa monitorowane.

Proponujemy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, w której znaleźć można:
- treningi piłki nożnej,
- aikido,
- karate, 
- basen,
- taniec nowoczesny,
- sensoplastyka,
- Przedszkoliada.

Opłata stała wynosi 420 zł miesięcznie.
Wyżywienie 10 zł dziennie.
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW.


Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców/opiekunów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

8:00 - 15:00

Wtorek

9:30 - 16:30

Środa

8:00 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

8:00 - 15:00

*możliwy również kontakt telefoniczny i ustalenie spotkania w innym terminie.

 

 

 

 


Warunek przyjęcia do Przedszkola:

Szanowni Państwo, warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola we wrześniu jest posiadanie:
• aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
• trzech, aktualnych wyników badań kału dziecka na obecność pasożytów,
• obuwia zmiennego (przeciwpoślizgowego).
Rodzice dzieci leżakujących dodatkowo dostarczają:
• podpisaną pościel (prześcieradło z gumką oraz pościel z łóżeczka, jasiek),
• ubranka na przebranie w razie "niespodzianki" (majteczki, koszulka, spodenki, skarpetki...)

Informacje dotyczą wszystkich dzieci, również tych, które będą uczęszczać do przedszkola kolejny rok.

Ważne! Bardzo prosimy o rozważne potraktowanie propozycji wykonania badań na pasożyty. Wymagamy tego jedynie ze względu na dobro dzieci. Często "uchwycenie" problemu w zarodku pozwala uniknąć epidemii bądź poważnych komplikacji zdrowotnych dziecka.


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych Smyki s.c. Katarzyna Nowicka, Agnieszka Borzęcka ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy, tel. (32) 322 04 79 przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pani/Pana lub dziecka.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1, lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
4)Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą:
- Urząd Miasta w Tychach,
- Kuratorium Oświaty,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
8) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


SMYKI W PROJEKCIE „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”

Od września SMYKI uczestniczą w projekcie „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”. Polega on m.in. na organizacji dostaw warzyw i owoców prosto od rolników ekologicznych (z certyfikatami) po przystępnych, zakontraktowanych cenach.

W ramach projektu prowadzone są również nieodpłatnie rozmaite działania edukacyjne dla pracowników przedszkoli i dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania. O projekcie pisał m.in. Biokurier.pl i „Gazeta Wyborcza”... więcej >>>