aaa

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

Szanowni Państwo,
ogłaszamy zapisy dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2019/2020.

W cenie czesnego:
- 5 x w tygodniu język angielski,
- 2 x w tygodniu język niemiecki,
- 1 x w tygodniu NATIVE SPEAKER,
- opieka logopedyczna,
- anglorytmika,
- konsultacje z psychologiem,
- cykliczne spektakle teatralne,
- comiesięczne spotkania z panią Gamą organizowane przez Filharmonię Śląską.

Promujemy zdrowy styl życia - współpraca z fundacją jemyeko.pl.
Dysponujemy nowoczesną, własną kuchnią - wydajemy 4 posiłki dziennie (respektujemy indywidualne diety).
Rozwijamy talenty, kreatywne myślenie, sprawność fizyczną naszych przedszkolaków (patrz - oferta zajęć dodatkowych).
Nasze przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od 6:30 do 17:30 przez cały rok bez przerw w czasie ferii zimowych i wakacji.
Sale, w których przebywają dzieci sa monitorowane.

Proponujemy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, w której znaleźć można:
- treningi piłki nożnej,
- aikido,
- karate, 
- basen,
- taniec nowoczesny,
- sensoplastyka,
- Przedszkoliada.

Opłata stała wynosi 390 zł miesięcznie.
Wyżywienie 10 zł dziennie.
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW.


Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców/opiekunów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

8:00 - 15:00

Wtorek

9:30 - 16:30

Środa

8:00 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

8:00 - 15:00

*możliwy również kontakt telefoniczny i ustalenie spotkania w innym terminie.

 

 

 

 


Warunek przyjęcia do Przedszkola:

Szanowni Państwo, warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola we wrześniu jest posiadanie:
• aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
• trzech, aktualnych wyników badań kału dziecka na obecność pasożytów,
• obuwia zmiennego (przeciwpoślizgowego).
Rodzice dzieci leżakujących dodatkowo dostarczają:
• podpisaną pościel (prześcieradło z gumką oraz pościel z łóżeczka, jasiek),
• ubranka na przebranie w razie "niespodzianki" (majteczki, koszulka, spodenki, skarpetki...)

Informacje dotyczą wszystkich dzieci, również tych, które będą uczęszczać do przedszkola kolejny rok.

Ważne! Bardzo prosimy o rozważne potraktowanie propozycji wykonania badań na pasożyty. Wymagamy tego jedynie ze względu na dobro dzieci. Często "uchwycenie" problemu w zarodku pozwala uniknąć epidemii bądź poważnych komplikacji zdrowotnych dziecka.


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych Smyki s.c. Katarzyna Nowicka, Agnieszka Borzęcka ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy, tel. (32) 322 04 79 przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pani/Pana lub dziecka.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1, lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
4)Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą:
- Urząd Miasta w Tychach,
- Kuratorium Oświaty,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
8) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


SMYKI W PROJEKCIE „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”

Od września SMYKI uczestniczą w projekcie „Tyskie Przedszkolaki Jedzą Eko-Warzywa i Owoce”. Polega on m.in. na organizacji dostaw warzyw i owoców prosto od rolników ekologicznych (z certyfikatami) po przystępnych, zakontraktowanych cenach.

W ramach projektu prowadzone są również nieodpłatnie rozmaite działania edukacyjne dla pracowników przedszkoli i dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania. O projekcie pisał m.in. Biokurier.pl i „Gazeta Wyborcza”... więcej >>>