Niepubliczne przedszkole językowe „Smyki” jest placówką wielooddziałową, nieferyjną, zlokalizowaną w jednym budynku.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez osoby prowadzące.

Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:30.

W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów.

W okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji nie prowadzi się zajęć
z języków obcych i zajęć dodatkowych