avatar

Anna Odrowąż-Ryguła

wychowawca grupy Słoneczka

Praca jest moją pasją i radością. Posiadam dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Nauczycielskiego z wydziału Pedagogiki i psychologii. Ukończyłam również studia na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Każdy mały człowiek ma prawo być kochanym, ma prawo być bezpiecznym, ma prawo do rozwoju i poznawania świata.
Musi zaspakajać swoją ciekawość, powinien posiadać narzędzia do odróżniania dobra od zła, rozumienia swoich emocji i otaczającego go świata.
Zawsze staram się wysłuchać trosk, problemów i wątpliwości rodziców, tak aby wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie, które przyniesie dzieciom radość z dzieciństwa a rodzicom radość z rodzicielstwa. Ponieważ sama jestem mamą wspaniałej Julci, wiem jakim wyzwaniem jest pokazanie dziecku otaczającego go świata w sposób bezpieczny dla niego. Jak ważne jest to aby dziecko mogło cieszyć się tym , że jest dzieckiem.
Możliwość uczestnictwa w rozwoju i kształtowaniu małego człowieka jest najpiękniejszym Zawodem jaki można sobie wyobrazić.
I właśnie ja taki zawód wykonuje.