avatar

Klaudia Chęcińska

wychowawca grupy Jeżyki

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności terapia pedagogiczna. Poszerzyłam kwalifikacje zawodowe, kończąc studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą, które wpłynęły na umiejętność posługiwania się przeze mnie przepisami prawa oświatowego a także podniosły moją świadomość dotyczącą organizacji pracy. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

Praca z dziećmi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami moich podopiecznych.

Podłożem moich relacji z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. Uważam, że każdy jest wyjątkowy, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez wsłuchanie się w indywidualne potrzeby wychowanków. Możliwość obserwowania poczynionych choćby najmniejszych postępów każdego z moich wychowanków daje mi nieustanną motywację do dalszej pracy.

Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie –zawsze widzę szklankę do połowy pełną.