cloud

Oferta

Img

Oferta

Rekrutacja w naszej placówce trwa cały rok!

Niepubliczne Przedszkole Językowe „SMYKI” przyjmuje dzieci od 2,5 roku do lat 6.

Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok kalendarzowy.
Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.

Codziennie odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe i dydaktyczne zgodne z podstawą programową edukacji przedszkolnej.

Wiemy jak we współczesnym świecie ważna jest znajomość języków obcych, stąd też zajęcia języka angielskiego odbywają się w każdej grupie codziennie. Organizujemy także English Mornings (zobacz film)– poranki z językiem angielskim , dla dzieci przebywających w świetlicy przedszkolnej. Język niemiecki (zobacz film) dwa razy w tygodniu oraz anglorytmika- zajęcia rytmiki połączone z językiem angielskim są organizowane raz w tygodniu. Zajęcia pozwalają dzieciom w naturalny sposób przyswoić język obcy poprzez zabawy, piosenki, gry językowe, rymowanki, inscenizacje oraz mini dialogi. Dzięki tym zajęciom dzieci osłuchują się z akcentem i fonetyką języka.

Zajęcia relaksacyjne.

Poranki umuzykalniające.

Dzieci i rodzice otoczeni są opieką logopedy (raz w roku przesiewowe badania logopedyczne), psychologa i pielęgniarki.

Diagnoza pedagogiczna mająca na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju oraz pomoc w osiąganiu gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola SMYKI odbywają się przez stronę internetową, drogą mailową lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Rok przedszkolny wypełniony jest wieloma wydarzeniami takimi jak:

 1. Bale karnawałowe, wiosenne, Dyni, andrzejkowe, walentynkowe…
 2. Teatrzyki i koncerty
 3. Eksperymenty
 4. Zajęcia kulinarne
 5. Spotkania ze światem przyrody
 6. Wizyta św. Mikołaja
 7. Piknik Rodzinny
 8. Konsultacje i warsztaty dla rodziców z psychologiem

Nasze przedszkolaki biorą udział w wielu konkursach na szczeblu miejskim i ogólnokrajowym, by każdy mógł odnaleźć i  w pełni wykorzystać swój talent.

Na terenie placówki cyklicznie organizujemy konkursy rodzinne, których głównym celem jest rozbudzenie pasji dzieci, budowanie więzi rodzinnych i tworzenie elementów wspólnoty, jaką jest przedszkole.

Rozwijamy talenty, kreatywne myślenie, sprawność fizyczną naszych przedszkolaków (patrz – oferta zajęć dodatkowych).

Nasze przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od 6:30 do 17:30 przez cały rok bez przerw w czasie ferii zimowych i wakacji.

Posiadamy 12 nowocześnie wyposażonych sal, zimowy placyk zabaw, jadalnię z tarasem letnim , szatnię podzieloną na 4 pomieszczenia, plac zabaw i ogród.

Sale, w których przebywają dzieci oraz plac zabaw są monitorowane.

Rekrutacja

Nie czekaj i zapisz swoje dziecko już dziś!

 • Ilość miejsc ograniczona!
 • Opłata stała wynosi 490 zł miesięcznie
 • Wyżywienie 14 zł dziennie.
 • ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE SMYKI
W TYCHACH
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

Godziny

Zajęcia dnia

 

630 – 800

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, ze śpiewem, ruchowe, muzyczne, integracyjne w kole.  Zabawy z chustą animacyjną. Prace porządkowo – gospodarcze.

Zapis w dzienniku świetlicowym.

800 – 830

Zabawy wg zainteresowań dzieci.  Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz
z dziećmi zdolnymi;  poranny zestaw ćwiczeń – gimnastyka smyka.

830 – 900

Przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno- higieniczne, rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych; śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie. Zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po śniadaniu.

 

900 1130

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według planów miesięcznych oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego:   zajęcie edukacyjne, zabawa ruchowa, (przy zestawie ćwiczeń gimnastycznych zabawy ruchowej nie organizuje się).

Drugie śniadanie; swobodne zabawy: wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne; konstrukcyjno manipulacyjne – zabawy klockami; plastyczne: rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie; gry i zabawy stolikowe; słuchanie literatury;  ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne i oddechowe;  inne wg wyboru dzieci;  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w Sali; czynności porządkowe; pobyt
w ogrodzie
, na boisku, w parku, na powietrzu: gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, spacery, wycieczki piesze, zabawy badawcze. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne. : zabiegi higieniczne
i samoobsługowe po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu.

Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.

Zabawy w językiem obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem (język angielski, język niemiecki, native speaker – grupy najstarsze, anglorytmika). Zajęcia rytmiczne – psychomotoryka, taneczne. 

1130 – 1200

 

Przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno- higieniczne, rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych; Obiad – realizacja zadań programowych w tym zakresie. Zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po obiedzie; mycie zębów po obiedzie.  

 

1200 – 1430

Odpoczynek, relaksacja, słuchanie literatury dziecięcej, słuchanie nagrań bajek.

Inne zajęcia opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wg potrzeb.

1430 – 1500

Czynności sanitarne, higieniczne i samoobsługowe związane
z podwieczorkiem. Podwieczorek – realizacja zadań programowych
w tym zakresie. Czynności sanitarne, higieniczne i samoobsługowe po podwieczorku.

1500 – 1600

Decyzje i wybory: zabawy dowolne, tematyczne i samorzutne dzieci wg zainteresowań dzieci: gry i zabawy dydaktyczne, układanki, zagadki, gry planszowe, lepienie z plasteliny, rysowanie, kolorowanie, budowanie
z klocków; prowadzenie obserwacji pedagogicznej, czynności porządkowe w sali, przejście dzieci do grupy sprawującej opiekę
w godzinach popołudniowych.

1600 – 1730

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  Rozchodzenie się dzieci do domu.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, zabawy kołowe dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  w małym zespole, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne.

Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze.

Zapis w dzienniku świetlicowym.