avatar

Anna Klimsiak-Czech

Dyrektor

Swoją przygodę z edukacją rozpoczęłam ponad 20 lat temu, już na studiach filologicznych pracą w szkole językowej. Moja praca to niekończące się wyzwania i zadania, które kocham sobie stawiać, bo rutyna jest czymś czego się boję. Kocham wyzwania, więc po ukończonych studiach filologii angielskiej, zdobyłam dyplom z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i zarządzania w oświacie. W różowej torebce swojego doświadczenia zawodowego mam 20-letni staż pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel języka angielskiego na każdym poziomie, terapeuty słuchu i mowy, organizatora turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadą słuchu, a szczególnie ważne miejsce zajmuje 10 letnie doświadczenie w tworzeniu, realizowaniu i koordynowaniu projektów współpracy międzynarodowej Comenius, e-Twinning i Erasmus+. Tworzenie i koordynowanie projektów dało mi ogromne doświadczenie, wiedzę i narzędzia pracy filologa, managera i nauczyciela oraz praktyczną wiedzę o systemach edukacji w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech , Finlandii i Rumunii, co daje mi duży wachlarz możliwości pomysłów na nowe rozwiązania w mojej pracy. Praca dyrektora Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI jest nowym wyzwaniem. Staram się stworzyć miejsce nie tylko wspaniałe dla dzieci , gdzie mogą rozwijać swoje kompetencje, talenty i umiejętności, ale także dla zespołu, który jest sercem całej placówki. Stawiam przede wszystkim na dobro dzieci, ich rozwój, dostrzeganie ich mocnych stron, ale też wspieranie ich w trudnościach. Sama placówka musi być bezpieczna i  nowoczesna.

Prywatnie jestem mamą dwóch pełnych energii chłopców i  żoną. Kocham spędzać czas z rodziną i ukochanym psem w górach, tam ładuję swoje akumulatory i szukam inspiracji do rozwoju osobistego i naszego przedszkola.