cloud

Projekty

Img

Projekty

Nasze projekty

 • e-Twinning – PROGRAMY EUROPEJSKIE

  Nasze przedszkole jest autorem projektów współpracy międzynarodowej poprzez społeczność e-Twinning i współpracy w ramach programu Erasmus+.

  Dzięki projektom dzieci mają możliwość kontaktu z „żywym” językiem obcym. Wymieniają swoje doświadczenia, mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, kraju, kultury i języka.

  Rozwijają swoje kompetencje językowe, społeczne i kulturowe, mając przy tym ogromną dozę satysfakcji i poczucia tworzenia wspólnego projektu.

 • SMYKOWE AKCJE CHARYTATYWNE

  W przedszkolu organizowane są cykliczne akcje charytatywne, na cele organizacji pożytku publicznego i konkretnych osób.

  W ramach swojej działalności wpajamy w dzieci potrzebę niesienia pomocy , nie tylko materialnej ale także budzimy w nich empatię, pokazujemy problemy jakie dotykają ludzi i zwierzęta. chcemy by nasze dzieci wyrosły na zdrowych, empatycznych ludzi, szanujących otaczający świat.

 • KLUB ZDROWEGO SMYKA

  W ramach naszej działalności statutowej stawiamy na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. Każdy SMYK objęty jest pomocą psychologa. Realizujemy programy profilaktyczne koordynowane przez naszą pielęgniarkę wraz z Ministerstwem Zdrowia i Sanepid, akcję Zdrowy Uśmiech- przeglądy ząbków, badania przesiewowe postawy, stópek i słuchu. Realizujemy rzetelnie przeciwepidemiczne wytyczne GIS, dbamy o czystość i estetykę.

 • SMYKOWE KODOWANIE

  Czym jest kodowanie i dlaczego zaczynamy zabawę z kodowaniem w przedszkolu?

  Nauka kodowania dla dzieci wymaga dostrzegania i nazywania problemów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Wymaga – i uczy – myślenia “out of the box”, a równocześnie korzystania ze znanych i dostępnych rozwiązań w sytuacjach zarówno typowych, jak i niestandardowych.

 • Kodowanie to nastawienie na rozwiązywanie problemów

  Kodowanie pozwala osobie, która potrafi z niego korzystać, tworzyć rozwiązania problemów, przed którymi staje. Doświadczenie własnej skuteczności i sprawczości w rozwiązywaniu problemów jest dla dziecka wspaniałym, wspierającym doświadczeniem, które przekłada się na wszystkie dziedziny życia!

  Tak naprawdę kodowania uczymy się od pierwszych dni życia… począwszy od nauki mówienia, zabawę, czytanie i pisanie… te umiejętności to też kodowanie!

 • WIRUSOOCHRONA

  Program we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną ukierunkowany na budowanie świadomości dzieci na zdrowe nawyki, dbanie o higienę i edukowanie dzieci o budowaniu odporności.

  #lekcjahigieny#wirusoochrona

   

 • Erasmus+

  Projekt edukacyjny “SMILE- development of Social,Maths and language competencies with development of Emotional Intelligence”  finansowany przez Unię Europejską. Partnerami projektu są przedszkola i szkoły podstawowe z Łotwy, Irlandii , Włoch i Portugalii. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u dzieci oraz wzmocnienie inteligencji emocjonalnej w obszarze samoregulacji.